Viktig:
Ved å anmode om at informasjon blir sendt til deg fra denne siden gir du automatisk tillatelse til at Sidsel Kløw Selvstendig Herbalife Distributør samler inn dine personlige data.

Behandlingsansvarlig er: Sidsel Kløw, tlf 955 53 510, mail sidsel@treningsfrokost.no

Hvordan jeg skal bruke dine personlige detaljer:

Jeg vil bruke disse data bare til å sende deg den informasjonen du har bedt om eller kommer til å be om på et senere tidspunkt. Din personlige informasjon vil ikke bli gitt, solgt eller gjort tilgjengelig for en tredje part, unntatt den personen som vil kontakte deg, som vi også krever den samme beskyttelse av dine data fra, i dette tilfelle Sidsel Kløw.

Jeg respekterer ditt privatliv og behandler dine data med diskresjon. Dersom du vil bli slettet fra min database på noe tidspunkt så kan du klikke på en lenke i informasjonen som sendes til deg. Hvis du vil oppgradere din informasjon eller slette den helt så kan du gjøre det ved å sende en e-post til sidsel@treningsfrokost.no.